Werkgroep Bibliotheek

Bibliotheek Heerder Historische Vereniging
De bibliotheek van de Heerder Historische Vereniging is momenteel ondergebracht in zeven dubbele boekenkasten en omvat meer dan 1500 boeken. De collectie is ontstaan door eigen aankopen en schenkingen. Van de boekencollectie bestaat een klapper waarin de boeken en hun locatie genoteerd staan (kast- en schapnummer).

In twee kaartsystemen staan alle boeken op naam van de schrijver en het onderwerp vermeld. Er wordt  momenteel aan gewerkt om de totale collectie boeken te registreren in een computer van de vereniging.
De bibliotheek beheert hoofdzakelijk boeken die betrekking hebben op de lokale geschiedenis van Heerde en haar omgeving. De collectie is in rubrieken ingedeeld, die geven een behoorlijk beeld van de door de Heerder Historische Vereniging beheerde werken. De boeken kunnen tijdens de openingsuren van “De Villa” worden ingezien (de werken worden niet uitgeleend). Tegen een geringe vergoeding mag er uit de boeken worden gekopieerd. Voor het schrijven van een publicatie ten bate van de Heerder Historische Vereniging kan er van deze regels afgeweken worden.