Boekuitgaven


Door de Heerder Historische Vereniging uitgegeven boeken

Alle boeken zijn verkrijgbaar tijdens openings tijden in ‘Villa Jacoba’ of te bestellen door het overmaken van het bedrag van het boek incl. 3,70 Euro verzendkosten op ING –  NL39 INGB 0001 4589 74 ten name van Henk Osinga, Heerder Historische Vereniging met vermelding van naam, adres en woonplaats. De boeken zullen z.s.m. worden toegestuurd.

Losse nummers van Heerde Historisch kunnen te allen tijde besteld worden, nummers kosten € 5,- excl. € 3,70 verzendkosten. Bij bestelling graag nummer van de uitgave vermelden.


Boerderijnamen in Heerde Boerderijnamen in Heerde
Auteur Dr. D. Otten
Bestaande en een aantal helaas verdwenen boerderijnamen in de gemeente Heerde in alfabetische volgorde. Aandacht over het ontstaan en de betekenis van die namen.
Verschenen: 1982
Gebonden 104 pagina’s
Prijs 8,00 Euro


Heerde 1940 – 1945
Auteurs W. Noordman, H. Tabak en W. van Velzen

Beelden uit vijf donkere oorlogsjarenHeerde 1940-1945
Deze bundel wil in een leemte voorzien. Het uitgangspunt bij het onderzoek is vooral geweest om juist die gebeurtenissen te beschrijven, waardoor de inwoners van de gemeente Heerde direct bij het oorlogsgebeuren werden betrokken.
Verschenen: 1988
Papier 136 pagina’s
Prijs 8,50 Euro


Schèllechien Trèk’n
Auteurs Dirk Otten en Ab Tijssen.

Uitgave ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van ‘De Hank’ Schellechien trek'n
Toen de teksten en foto’s klaar waren, werd het project Schèllechien Trèk’n genoemd. Enerzijds omdat er letterlijk bij mensen is aangebeld, maar ook om de bel te luiden voor het feit dat men vaak op zoek is naar beelden en verhalen uit het verleden.
Verschenen: okt. 1989
Papier 56 pagina’s met afbeeldingen
Prijs 3,50 Euro


Heerder Volkslied Heerder volkslied
Auteur Jan van Riemsdijk

Heerder volkslied
Heerde is het mooiste plekkien
in ons boeren vaderland.
Ginds de Iessel met zien weerden,
doar weer bosch en heuvelrand.
1 A4 vel met het volkslied
Prijs 1,00 Euro


Ontstaan en betekenis van de weg- en straatnamen in Heerde Ontstaan en betekenis van de weg- en straatnamen in Heerde
Auteur Dr. D. Otten

In dit boek wordt beschreven hoe in een periode van meer dan 5 eeuwen de wegen en straten in Heerde hun namen kregen en wat deze namen betekenen. Bijna even belangrijk als de tekst zijn de 134 illustraties, die bestaan uit fragmenten van oude kadasterkaarten, uit oude afbeeldingen en archiefstukken.
Verschenen: 1990
Papier 180 pagina’s
Prijs 8,00 Euro


Heerde Historisch nr. 100-101 Heerde Historisch nr 100-101
Auteur div.

Jubileum uitgave met interviews
Dit themanummer van historisch Heerde bevat 31 interviews met oudere inwoners van de gemeente Heerde die vertellen over hun beroepen van vroeger.
Verschenen: 1991
Papier 114 pagina’s
Prijs 8,00 Euro


Historisch Heerde in fragmenten Historisch Heerde in fragmenten
Auteur Dr. D. Otten

In dit themanummer van historisch Heerde wordt aan de hand van 44 kaartfragmenten uit de periode 1811-1944 iets verteld over de historisch gegroeide indeling van Heerde. Binnen het ambt Heerde lagen verscheidene, min of meer gelijkwaardige woonkernen met een eigen akker en weidegebied.
Verschenen: 1991
Papier 64 pagina’s
Prijs 5,75 Euro


Heerde Vroeger en Nu deel 2 Heerde Vroeger en Nu dl 2
Auteurs: Ronald Kloekke en Henri van der Beek

Zwervend door Heerde e.o.
Nieuwe afbeeldingen en oude plekjes.
Verschenen: nov. 1992
Papier 38 pagina’s met afbeeldingen
Prijs 4,00 Euro


Veldnamen in HeerdeVeldnamen in Heerde
Auteur Dr. D. Otten

Verdwenen, verdwijnende en nog in gebruik zijnde namen.
Van de 2200 veldnamen die Heerde ooit rijk was, zijn er nog ongeveer 200 bekend. Slechts een deel daarvan wordt nog steeds gebruikt. Door ruilverkaveling, de bouw van nieuwe woonwijken en de aanleg van sport- en industrieterreinen raakten veel namen in onbruik.
Verschenen: 1993
Papier 192 pagina’s met afbeeldingen en kaarten
Prijs 8,95 Euro


Tussen stuwwal en uiterwaardTussen stuwwal en uiterwaard
Fietstocht rondom het dorp Heerde

Fietsroute van ongeveer 35 km en kan zonder bezwaar in twee delen gesplitst worden, dit staat ook in de routebeschrijving aangegeven. 1e Deel is 15 km. / 2e Deel is 20 km.
Papier 29 pagina’s met afbeeldingen
Prijs 3,50 Euro


De mensen achter de namen
Auteurs H. Polling en A.H. van Apeldoorn

De levensgeschiedenis van de gevallenen die staan vermeld op het
herdenkingsmonument in Heerde.
De mensen achter namen
Het monument staat ter nagedachtenis aan de eenendertig inwoners van de Gemeente Heerde die in de jaren 1940-45 door oorlogshandelingen of maatregelen van de bezetter hun leven lieten. En aan de acht militairen die in de jaren 1945-50 in het toenmalige Nederlands-Indië zijn gesneuveld of overleden.
Verschenen: mei 1997
Papier 130 pagina’s
Prijs 15,00 Euro


Het Heerder Bekenpad
Auteurs B.D. Volkers en E.J. Zuurbier

Water: Bron van welvaart in HeerdeHet Heerder Bekenpad
Boek bestaat uit 3 delen,
deel 1 Beschrijving van het ontstaan van de beken en sprengen waardoor de huidige verschijningsvorm van de beken en sprengen wordt verklaard.
deel 2 Geeft bij de markante punten die je al fietsende tegenkomt een toelichting.
deel 3 Is de fietsroute langs de Heerder beken.
Verschenen: juni 1997
Papier 32 pagina’s met afbeeldingen en kaarten
Prijs 2,25 Euro


Huize KolthoornHuize Kolthoorn
Uitg. Heerde Historisch

Geschiedenis van het huis en zijn bewoners
Deze speciale uitgave is gewijd aan de geschiedenis van het aan de Kamperweg in Heerde gelegen huis ‘Kolthoorn’, dat in 1881-1882 gebouwd werd door de familie Van Hoogstraten, daarna bewoond werd door Jan en Hedwig Kleintjes (van Osselen) en tegenwoordig alweer door de 2e generatie van de familie Buisman.
Verschenen: 1999
Papier 80 pagina’s
Prijs 8,00 Euro


Mijmeringen van Wouter ZimmermanMijmeringen van Wouter Zimmerman
Heerde Historisch nr. 112/113

‘Mijmeringen’ verschenen in de jaren ’70 en ‘80
In het Heerder Historisch tijdschrift. Wouter Zimmerman heeft bijna een eeuw onafgebroken in Heerde gewoond en heeft door het schrijven een creatief leven prachtig afgerond.
Verschenen: dec. 2004
Papier 100 pagina’s met afbeeldingen
Prijs 6,00 Euro


J.A. de Wit MeestervertellerJ.A.de Wit Meesterverteller
Heerde Historisch nr. 118/119

Voor elk wat wils
Dubbelnummer met artikelen geschreven voor Heerde Historisch door dhr. J.A. de Wit. Uitgave verschenen ter gelegenheid van de 90e verjaardag van de Wit.
Verschenen: mei 2006
Papier 108 pagina’s
Prijs 6,00 Euro


Heerde Bovenal Boek en CDHeerde Bovenal
Auteur Simon Verhoeven

Jan van Riemsdijk en zijn dorp
1879 – 1954
Zijn levensgeschiedenis en de teksten van zijn liedjes geven een aardig inzicht in het Nederland van zijn tijd en vooral het Veluwse dorp Heerde.
Verschenen: 2007
Gebonden 120 pagina’s
Prijs boek 6,50Euro en Prijs CD 6,00 Euro (samen voor 10,00 Euro)


Onbekende beelden van historisch HeerdeOnbekende beelden van historisch Heerde
Auteurs Dirk Otten en Ab Tijssen

Prentbriefkaarten en afbeeldingen van de gemeente Heerde uit de verzameling van Ab Tijssen
Voor deze uitgave is een selectie gemaakt uit de meer dan 1500 prentbriefkaarten en afbeeldingen die hij in de loop van vele jaren verzameld heeft en die betrekking hebben op de geschiedenis van de hele gemeente.
Verschenen: 2009
Papier 120 pagina’s / 70 afbeeldingen
Prijs 14,95 Euro


Brand meester !Brand meester
Heerde Historisch nr. 133/134

De geschiedenis van de brandweer te Heerde
Uitgave ter gelegenheid van het 85 jarige bestaan van de Heerder brandweer. Er is voor gekozen het verhaal niet pas in 1924 met de oprichting van de Heerder Brandweer te beginnen, maar verder terug in de tijd. Het zou immers onterecht zijn te menen dat er op het terrein van brandweer en brandbestrijding voor het jaar 1924 niets te vertellen zou zijn.
Verschenen: mei 2010
Papier 88 pagina’s
Prijs 8,00 Euro


Blief moar fijn bie het oldeBlief moar fijn bie het olde
Auteur: Ds. J.M. Westrate

Geloven op de Noordoost Veluwe
Geschiedenis van de 175 jaar oude Vrije Evangelische Gemeente in Heerde, ontstaan op 21 november 1835. Een reisgids die je wegwijs kan maken in de lange geschiedenis van geloven op de Noord-Oost Veluwe.
Verschenen: 2010
Gebonden 144 pagina’s met afbeeldingen
Prijs 12,50 Euro


Geschiedenis van de Mölle van Bats te VeessenGeschiedenis van de Mölle van Bats te Veessen
Auteur: Gerrit Kouwenhove

Heerder Historisch mei 2011 – nr. 139
De geschiedenis van de Mölle van Bats is een uitgave van de HHV in samenwerking met de Molenstichting. De auteur is streekarchivaris van de gemeenten Heerde, Epe en Hattem.
Verschenen: mei 2011
Papier 80 pagina’s met afbeeldingen
Prijs 7,50 Euro