Vrienden van de Historische Vereniging

jaarverslag 2018:

Stichting van de vrienden van de Historische Vereniging

Jaarverslag 2018

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Heerder Historische Vereniging heeft dit jaar drie keer vergaderd.
De doelstelling van de Stichting is geldelijke ondersteuning geven aan de Heerder Historische Vereniging. Waarbij o.m. gedacht moet worden aan financiële ondersteuning voor de kosten van huisvesting en het beheer van de collecties.
Het bestuur van de stichting beheert de gelden. Zij zal kritisch kijken naar de eventuele inzet van ondersteuning aan de Heerder Historische Vereniging.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar onder meer gesproken over de zorgen die er spelen bij de HHV over het achterstallige onderhoud van het gebouw Villa Jacoba en het overleg hierover met het gemeentebestuur. Zij hoopt dat het gemeentebestuur eens een duidelijke beslissing zal nemen.
Hiernaast spelen nog de vragen: “Wat wil het gemeentebestuur met Villa Jacoba? Kan de Heerder Historische Vereniging in het pand Villa Jacoba blijven en tegen welke kosten?”
Zij zal dan ook nauwlettend de ontwikkelingen op dit gebied blijven volgen.Ook zijn de bankkosten besproken. Het bestuur vindt deze wel wat hoog. Helaas zijn dit vaste kosten voor de Stichting, waar zij geen invloed op heeft.
Het bestuur zal meer aandacht vragen voor uitbreiding van vrienden en donateurs van de Stichting.
Iedereen die een minimale bijdrage van €10,00 schenkt kan vriend van de Stichting worden.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Dhr. D. de Witte

Dhr. J.  ten Have

Dhr. W. Tempelman