Zeepfabriek “De Klok”

“Zeep die klink als een Klok”

reclame materiaal van de Klok

de 1e kantoren van de fabriek

Zeepfabriek “De Klok”

Vanaf vrijdag 21 juni zal de nieuwe expositie Zeepfabriek “De Klok” van 1902 tot heden  geopend zijn voor het publiek. Op donderdag 20 juni zal de opening ’s middags om 16.00 uur worden verricht door Arjan van Apeldoorn, nazaat van de oprichters van de Klok en door Robert Eikelboom directeur van Dalli “De Klok”

De spoorlijn bij de Klok

In samenwerking met de De Klok en met hulp van Coba Tijssen die de verzamelingen van de in 2017 overleden echtgenoot Ab Tijssen (groot verzamelaar van Klok attributen) beheert  en met adviezen en archief stukken van Arjan van Apeldoorn uit Heerde heeft het Heerder Historisch Museum deze expositie ingericht. De Klok zeepfabriek die in 1902 in Heerde is begonnen met de productie van stukken zeep is uitgegroeid tot 1 van de langst werkende zeepfabrieken in Nederland en voor Heerde een belangrijke werkgever. Adriaan van Apeldoorn, oudste kleinzoon van A.G. van Apeldoorn heeft in de afgelopen jaren een prachtig boek geschreven over de familie geschiedenis van de van Apeldoorns en hun zeepfabriek. Het boek met als motto “Zeep die klinkt als een klok” was in eerste instantie alleen geschreven voor de familie. Het Heerder Museum kreeg een exemplaar voor hun archief, dit is de reden geweest om met Adriaan van Apeldoorn over een eventuele uitgave te komen voor de HHV en gelukkig was de familie van Apeldoorn bereid om daar aan mee te werken. Het heeft geresulteerd in een speciale editie van Heerde Historisch en daaraan gekoppeld een overzichtstentoonstelling met veel nieuwe spullen uit de archieven.

Het personeel in 1915

De expositie zal de gehele zomer geopend zijn voor het publiek en de speciale editie nr. 171 over de Klok zal daar ook te koop zijn. Komende donderdag de 20e juni zal het 1e exemplaar van deze special over “De Klok” dan ook worden overhandig aan dhr. Adriaan van Apeldoorn. 

De foto van de Klok fabriek is van 1933, onder aan de Klok in het midden de Stationsstraat

Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om de expositie in het Heerder Historisch Museum te bezoeken. De expositie is geopend tot 14 september 2019

Bezoekadres: Villa Jacoba Dorpsstaat 55 te Heerde.  De Villa is op dinsdag van 10-12 en van 14 tot 16 uur, op donderdag van 10-12 uur op vrijdag en zaterdag van 14-16 geopend. 

 

We hopen u allen in Villa Jacoba te mogen begroeten de tentoonstelling is gratis te bezoeken. 

Bezoekadres: Villa Jacoba Dorpsstaat 55 te Heerde.