Bodemvondsten overzicht

 

 

Op deze pagina staat al een deeloverzicht van de bodemvondsten van de gemeente Heerde.

Toen ik begon als erfgoedvrijwilliger realiseerde ik me al snel dat in het Heerder Museum of bij Vrieze’s erfgoed in Wapenveld, maar een heel klein gedeelte van de bodemvondsten aanwezig zijn uit de gemeente Heerde. Het meeste materiaal ligt namelijk helemaal niet in Heerde maar is netjes opgeslagen in andere depots. Zoals het Archeologisch Depot Gelderland (eerder PDB) Nijmegen-gelieerd aan het museum het Valkhof. De oudste vondsten liggen in Leiden in het depot van het Rijksmuseum voor Oudheden. En natuurlijk liggen er best nog veel mooie bodemvondsten bij particulieren. Zoals bij de metaaldetector-amateurs.

De verzamelingen van het museum Valkhof en het RMO te Leiden zijn raadpleegbaar via het internet. Het CODA is nog bezig om een goed overzicht te maken, misschien ligt daar nog iets uit de collectie Felua. De meest interessante toeval vondsten, zoals die van de detectoramateurs zijn raadpleegbaar in PAN. Ook de Heerder Historische Vereniging bewaard, de bij haar in beheer zijnde vondsten in Villa Jacoba. En bij Vrieze’s Erfgoed/Molen de Vlijt ligt ook een leuke collectie oa van de molen en de neergestorte Hallifax uit WO2..

Hierna zal ik de mij bekende collecties beschrijven en via deze website zoveel mogelijk toegankelijk maken.

 

Collectienaam Omvang Toegang-link
1. Collectie Heerder Historische Vereniging in Villa Jacoba te Heerde (HHV) ca 150 klik hier
2. Collectie Rijksmuseum voor Oudheden Leiden (RMO) ca 25 klik hier
3. Collectie van het Provinciaal Depot Bodemvondsten te Nijmegen (PDB) ca 1400/30 projecten klik hier
4. Collectie CODA nog onbekend klik hier
5. Portable Antiquities of the Netherlands (PAN) ca 125 klik hier -vink daarna gemeente Heerde aan
6. Particuliere verzamelingen deels bekend
7. Vrieze’s Erfgoed in Wapenveld deels bekend klik hier