Archeologie in Heerde

Vanaf 2019 ben ik begonnen na mijn pensioen, met Archeologie in de Gemeente Heerde en het verzamelen van de archeologische rapporten van de archeologische bedrijven actief in de gemeente. Omdat deze rapporten niet makkelijk voor een leek te lezen zijn, maak ik een jaarlijkse samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies. Ook wordt het door mij of AWN uitgevoerde veldwerk en andere nieuwtjes uit de gemeente Heerde jaarlijks beschreven. Het overzicht wordt eerst door de regioarcheoloog van de stedendriehoek dhr. Pape-Luijten beoordeeld, daarna gaat het jaarverslag naar de gemeente om vastgesteld te worden in de gemeenteraad. Mochten er vragen zijn kunt u mij via het algemene mailadres van de HHV bereiken.

De jaarverslagen archeologie 2022 en 2023 kunnen pas worden afgemaakt als alle verslagen binnen zijn, daar hebben de bedrijven doorgaans twee jaar de tijd voor.

Veel leesplezier

Dirk Haasjes.

De volgende jaarverslagen zijn inmiddels gepubliceerd.

Gemeente Heerde Jaaroverzicht Archeologie 2019 versie 1.1 def

Gemeente Heerde Jaaroverzicht Archeologie 2020 versie 1.1 def

Gemeente Heerde Jaaroverzicht Archeologie 2021 versie 1.1 def

 

Naast de jaarverslagen verwijs ik hier ook naar de website van de gemeente Heerde voor vragen over archeologisch onderzoek.

2012 Archeologische beleid/waardenkaart en de beleidsregels Gemeente Heerde archeologie
2010 Archeologie in Heerde een verborgen verleden Gemeente Heerde
2010 Archeologische monumentenzorg in Heerde Gemeente Heerde/RAAP 2146