Welkom bij Heerder Historische Vereniging / Museum

 
Wat hebben wij te bieden ?

Jong en oud houden zich bezig met de geschiedenis van hun familie. Houdt u die jaartallen uit de familiegeschiedenis eens tegen het licht van de jaartallen en gebeurtenissen uit de regionale, de landelijke of zelfs de wereldgeschiedenis. U zult dan ineens verbanden gaan zien, die de dorre jaartallen tot de gebeurtenissen van vlees en bloed maken die ze eens zijn geweest.

Onze gespecialiseerde bibliotheek en archief kan daarbij van dienst zijn. Of anders wel ons fotoarchief dat 100 jaar terug in de tijd gaat en antwoorden geeft op vragen over allerlei locaties in onze gemeente. Wij hebben bijvoorbeeld een collectie die is gemaakt door een amateur-fotograaf uit Wapenveld en een doos foto’s uit 1901 met portretten van bijzondere en excentrieke figuren uit onze woonplaats. Met onze oude kleding gaan wij nogal eens op stap; in bejaardenhuizen krijgen wij menige nuttige tip over de manier van dragen van oude kleding. Uit de kledingcollectie is regelmatig iets te zien in de Notaris/kledingkamer en bij onze serre-tentoonstelling, die regelmatig wisselt. In de grote tentoon-stellingsruimte wordt ongeveer elk half jaar een nieuwe tentoonstelling ingericht.

Wie het bovenstaande heeft gelezen zal begrijpen dat de 90 vrijwilligers ternauwernood voldoende zijn om het vele werk, dat “aan de winkel” is te doen. Er is grote behoefte aan extra vrijwilligers, o.a. voor het fotoarchief op donderdagmorgen, maar ook bij de organisatie van de tentoonstellingen, het beheren van het depot en het inbrengen van bestanden in de computer.
Vrijwilligers kunnen zich melden bij 1 van de bestuursleden (zie pagina contact)

Lidmaatschap HHV

Lid worden van de HHV kan per e-mail: ledenbestand@heerderhistorischevereniging.nl of er kan telefonisch contact opgenomen worden met de heer Jan de Wal 0578-693510. De kosten voor het lidmaatschap zijn 22 Euro per jaar. Hiervoor ontvangt u 4x per jaar het blad Heerde Historisch. De leden die Heerde Historisch per post ontvangen gaan ingaande 2020 € 5,– porto betalen

Voor onze bloeiende en actieve vereniging zijn we op zoek naar nieuwe leden die ons met een lidmaatschap willen steunen. 

Villa Jacoba,  Dorpsstraat 55, 8181 HN Heerde
De openingstijden van “Villa Jacoba” zijn:
Dinsdag              10-12 uur  en van 14-16 uur
Donderdag        10-12 uur
Vrijdag               14-16 uur
Zaterdag            14-16 uur

Als nieuw lid ontvangt u eveneens één van de door ons in het verleden uitgegeven boeken en een 3-tal uitgaven van ons huisblad.

aanmelding formulier HHV  

Ook zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers die een handje willen helpen bij allerlei activiteiten die door verschillende werkgroepen worden uitgevoerd.